Toplu Email Gönderimi Kullanım Sözleşmesi

Toplu Email Gönderimi Kullanım Sözleşmesi

Toplu Email Gönderimi, Yönetim Paneli, Makaleler ve Servisler, kullanıcılarına pazarlama ve reklam hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, ziyaretçilerinin e-mail adreslerinin toplanması, e-mail kampanyası oluşturulması ve oluşturulan bu e-mail kampanyasının üye/müşterilere gönderilmesini kapsar. Bu e-mail gönderimi izinsiz e-mail (SPAM) gönderilmesi için değildir. Aşağıdaki şartlar ve yükümlülükler bu hizmetlerin kullanımı içindir.


1. Hizmet Süresi ve Bedeli


1.1 İş bu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ve hizmet bedeli aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Sözleşme MÜŞTERİ’nin her kredi alımında Toplu Email Gönderimi Kullanım Sözleşmesi’nin yenilemesi gerekmeksizin geçerliliğini koruyacaktır. MÜŞTERİ tarafından ödemenin gerçekleşmesi ile Fatura hazırlanıp MÜŞTERİ’ye teslim edilecektir. MÜŞTERİ’nin sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda üyelik iptali gerçekleştirilir.Ücret iadesi gerçekleştirilmez.


1.2 Üyelik işlemleri ve destek hizmeti ücretsizdir. Ancak müşterinin hizmet iade talebi durumunda, satın alınan krediler kullanılmadıysa 15 gün içerisinde, destek hizmet bedeli olan 50 TL iade tutarından tahsil edilerek kalan tutar müşteri hesabına veya kredi kartına iade edilir.


2. Servisler ve Destek


2.1 Servisler bu şartnamenin ilk maddesini oluşturur ve şartname, ana başlıklar, ilgili konular Toplu Email Gönderimi tarafından değiştirilebilir. Bu şartname www.topluemailgonderimi.com sitesinden güncellenebilir.


2.2 Servisler sadece uyulması gereken bağlayıcı kurallar yerine getirildiğinde geçerlidir. Yukarıda sözü edilen servisler yasalar karşısında uygun görülmeyen ve 18 yaşın altındakiler için geçerli değildir. Eğer bu şart size uygun değilse lütfen servisleri kullanamayınız.


2.3 Servisler kurumsal ve kişisel web sitelerinden ya da doğrudan sahibinden izin alınarak toplanmış e-mail adreslerine, duyuru, haber, kampanya v.b. e-mail gönderilmesine olanak tanır.


2.4 Gönderilen tüm e-mailler ve e-mail büyüklükleri Toplu Email Gönderimi tarafından ölçümlendirilir. Toplu Email Gönderimi e-mail gönderim sayısına sadece Toplu Email Gönderimi Kullanım Sözleşmesi kapsamında bir sınır koymaktadır ancak gönderilecek dosya boyutu 100 KB (Kilobyte)’ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi bir durum söz konusu ise sistemden alınan uyarı mesajlarına uyulması gerekir.


2.5 E-Mail gönderimlerinin ücretlendirilmesi tamamen Toplu Email Gönderimi tarafından yapılmaktadır ve istenildiği zaman değiştirilebilir. Toplu Email Gönderimi’e ödenen ücretlerin Toplu Email Gönderimi Kullanım Sözleşmesinde yer alan taahhütlerinin yerine getirildiği sürece geri ödenmesi söz konusu değildir. Ödemeler Toplu Email Gönderimi sitesi üzerinden kredi kartı ile ya da banka havalesi ile yapılabilmektedir. Bu yolla Toplu Email Gönderimi’ın belirleyeceği deneme gönderimleriniz haricindeki kampanyalarınızı ücretlendirmesini kabul etmiş sayılırsınız. Ücretler TL (Türk Lirası) olarak ödenecektir. Ücretinizin kredi kartınızdan alınamaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirileceksiniz. Ücretler Toplu Email Gönderimi tarafından belirlenir ve Fiyatlar sayfasından güncellenebilir.


2.6 İçeride bakiyesi olmayan ve gönderim yapmayan hesapların kapatılması hakkını Toplu Email Gönderimi gizli tutar.


2.7 Servisleri kullanabilmek için MÜŞTERİ’nin sisteme üye olması gerekmektedir. Bu üyelik sırasında tamamen MÜŞTERİ’nin kendine ait ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt ettiği bilgileri Toplu Email Gönderimi veritabanına işlemiş olur. MÜŞTERİ’nin sisteme kaydettiği şifre, e-mail gibi bilgilerin güvenliği açısından 3. şahıslarla paylaşılmamalıdır. Toplu Email Gönderimi kendi müşteri portföyünü dilerse 3. şahıslarla ve kurumlarla paylaşabilir.


2.8 MÜŞTERİ’nin göndermiş olduğunuz HTML tabanlı e-mailler bazı servis sağlayıcıları tarafından görüntülenemeyebilir. Toplu Email Gönderimi, MÜŞTERİ’nin yükleyeceği HTML tabanlı e-maillerin doğruluğunu test eder ancak gönderdiği kişilerin bilgisayarları ya da servis sağlayıcılarının ayarlarının bunu aynen görüntülemeye göre ayarlandığının garantisini vermez.


2.9 CSS (Cascade Style Sheet) ve benzeri arka plan, renk kodlamaları kullanılarak Toplu Email Gönderimi'ın e-maillere eklemiş olduğu bilgilendirici yazıların gözükmesinin engellenmesi yasaktır.


2.10 Tek seferde 100.000 kredi ve üzeri alımlarından, kredilerin tüketilme süresi yoktur. 100k 'nın altındaki kredi alımlarında , satın alınma tarihinden itibaren 6 Ay (180 gün) sonuna kadar tüketilmelidir. Tüketilmeyen krediler silinir, bir sonraki aya devir etmez.


3. Sınırlamalar ve Sorumluluklar


Kullanıcı bültene abone olmayı talep ettiğinde, isim ve eMail adresi gibi iletişim bilgilerini sorarız. Kullanıcılarımızın mahremiyeti açısından her bir eMailin altında, bu eMailleri almaktan vazgeçebilmeleri için bir iptal mekanizması sunarız.


3.1 Bu anlaşma Servisler konusunda olup, bu sözleşme ile MÜŞTERİ'ye herhangi bir yazılım hakkı için kesinlikle yetki verilmez. Doğrudan ya da dolaylı olarak; beklenenin aksine uzmanlık gerektiren bir suistimal, yeniden derleme, montaj diğer taraftan kaynak ve nesnel şifreleri, temel düzenlemeleri, fikirleri, kural ve prosedürleri Servislerden ya da Servisler aracılığı ile elde edilen herhangi bir yazılımdan (Software), belgeden, veriden, grafikten faydalanarak ortaya çıkarmak amacı ile yapılan tüm girişimler yasaklanır; tescil edilmiş hiçbir bildiri ya da etiket kaldırılamaz, düzeltilemez, başka dillere çevrilemez yine Servisler ve yazılım esas alınarak türetilmiş çalışmalar oluşturulamaz; yine Servisler veya herhangi bir yazılıma ait haklar çoğaltılamaz, dağıtılamaz, teminat olarak gösterilemez, üçüncü kişiler bu konuda görevlendirilemez, bu haklar aktarılamaz ve ipotek olarak gösterilemez. Servisler MÜŞTERİ'nin kendi yerel, iyi niyetli iç işlerinde kullanılmalı yine Servisler bayilik anlaşması imzalanmadığı sürece, herhangi bir yazılım çok amaçlı olarak bir hizmet ofisi şeklinde ya da üçüncü kişilerle olan kar amaçlı faaliyetlere konu olmamalıdır. Eğer Servisleri herhangi bir Avrupa Topluluğu ülkesinde kullanıyorsanız Servisler ve Yazılım esas alınarak yapılan yeniden düzenleme, çeviri, suistimal montaj, türev çalışmalar oluşturma konularında herhangi bir karşı yasak "E.C. Council Directive on the Legal Protection of Computer Programs" ?hükümleri gereğince sizin hak ve sorumluluklarınızı değiştirmez.


3.2 MÜŞTERİ servisleri kullanırken yapmış olduğu anlaşmaya ve geçerli olan tüm yasalara uygun olarak temsil yetkisini kullanır, garanti verir, sözleşme yapar (bu yasalar Spam, gizlilik, müstehcenlik karalama ile ilgili limitsiz kanun ve politikalardır). MÜŞTERİ üçüncü kişilerle dosya alışverişinde bulunamayacağını, düzenleme ve dağıtım konuları ile ilgili olarak üçüncü kişilere kendi isteminle gönderi yapamayacağını bilmektedir. Yine bahsedilen konularda veya benzeri bir durumda ya da Servisleri kullanmanızla ilgili olarak ortaya çıkacak herhangi bir ihlal iddiası veya uygulaması konusunda her türlü zarar, kayıp, yükümlülükleri, kuruluş giderlerini, masrafları (ki bunlar limitsiz maliyetleri ve makul avukatlık ücretlerini kapsar) Toplu Email Gönderimi’e tazmin edeceğini ve bu sorumluluğu taşıyacağını bilmektedir. Toplu Email Gönderimi’ın MÜŞTERİ’den veya Servislerini kullanımdan dolayı ortaya çıkan içeriği izleme yükümlülüğü olmamasına karşın bunu yapabilir Servislerin kullanımında bahsedilen konuların ihlal edildiğine inanır veya bu iddia edilirse belli bir biçimde yasak getirebilir ve bu içeriği kaldırabilir üyeliğinizi sonlandırabilir.


3.3 Servisler ancak yasal amaçlara uygun olarak kullanılabilir. MÜŞTERİ kendi bölgesindeki yasalara müracaat ederek herhangi bir materyalin Türkiye Cumhuriyeti devleti veya ilgili diğer yasalarını ihlal edecek içeriğe sahip olup olmadığına öğrenmekle yükümlüdür.


Bu durum müstehcen, terör, ırkçı, tehditkar, taciz edici, onur kırıcı veya herhangi bir biçimde fikir mülkiyeti kanunlarını ve bu konuda üçüncü kişi haklarını kapsayabilir.


3.4 Servislerin çeşitli özelliklerinin kullanımı ile Toplu Email Gönderimi MÜŞTERİ hakkında çeşitli bilgiler sağlar (isim, iletişim, kayıt gibi). Toplu Email Gönderimi bu ve herhangi başka bir teknik bilgiyi kullanabilir, MÜŞTERİ’nin Servisleri kullanmaktaki etkinliğini arttırmak amacı ile kendi sunumlarını yönlendirebilir ya da ayrıca iletişim kurabilir.


3.5 Toplu Email Gönderimi MÜŞTERİ’nin herhangi bir üye listenizi ya da müşteri bilgilerini Servislerde kastedilenden başka bir amaçla kullanamaz.


3.6 Toplu Email Gönderimi tarafından zaman zaman yenilenen gizlilik politikalarını MÜŞTERİ’nin benimsemesi ve sürdürmesi gerekir.


3.7 Elektronik haberleşme yasası gereğince, MÜŞTERİ gönderimini gerçekleştirdiği email listesinin onaylı olmasından kendisi sorumludur.Gönderdiği tüm içerikdeki gereklilikler (Üyelikten çıkma linki ile kullanıcının tekrar email almasını reddetme hakkı) MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.


4. Sonlandırma


4.1 Toplu Email Gönderimi, MÜŞTERİ’nin bu kuralların birinin ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda bu sözleşmeyi ve Servisleri herhangi bir zamanda sebepli veya sebepsiz beyanla ya da beyansız bir biçimde sonlandırabilir.


4.2 Toplu Email Gönderimi sonlandırma tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde arşivinizdeki bilgileri silebilir.


4.3 MÜŞTERİ hesabını 120 (yüz yirmi) günden daha uzun bir süre içinde işletmezse aktif olmayan duruma düşer. Toplu Email Gönderimi bu hesabı aktif olmayan olarak işaretler. Aktif olmayan hesaplar 30 (otuz) gün içerisinde aktif hale getirilmelidir aksi halde hesap ve ilgili veriler özellikle üye katılımları Toplu Email Gönderimi veri bankasından düzenli bir biçimde çıkartılabilir.


5. Yetkinin Reddedilmesi; Düzeltmeler


Servislerin kullanımı ve MÜŞTERİ tarafından oluşturulan servisler ile ilgili herhangi bir öngörü ve bunlara dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerdeki risk MÜŞTERİ’ye aittir. Toplu Email Gönderimi Servisleri yayınlarının kesilmeyeceğini ya da hata kodu vermeyeceğini garanti etmez aynı zamanda Servislerin kullanımından doğan sonuçlarla ilgili olarak da garanti vermez. Servisler dolaylı olarak sağlanır ve Toplu Email Gönderimi sınırlı, özel amaçlara uygun, ticari olduğu kanıtlanmış, anlaşmaları bozmayan, her türlü ifade edilen, işaret edilen, kapsayan garantiyi reddeder.


Servislerin herhangi bir ihmali, başarısızlığı durumunda MÜŞTERİ’nin yegane çözümü, Toplu Email Gönderimi’ın ticari makul gayretleri ve Servislerin düzeltilmesi ve onarılması yönünde olmalıdır.


6. Yükü